• welcome chest
 • home
 • promotions
 • vip
 • buy-crypto
 • invite-friends
 • help-desk
 • forum
 • display-currency
 • search
 • Thiết lập lại
 • /2
 • X2
Vui lòng quay thiết bị của bạn.
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
2:1
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
2:1
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
2:1
1st 12
2nd 12
3rd 12
1-18
even
odd
19-36
0.1USD
0.25USD
0.5USD
1USD
2.5USD
5USD
10USD
25USD
50USD
100USD
200USD
500USD
1kUSD

Epic Mini
Đang tải ..
Epic Minor
Đang tải ..
Epic Major
Đang tải ..
Epic Grand
Đang tải ..
Opt-in
Jackpot 0.01 USDT and Epic Jackpot 0.10 USDT per round
Thủ công
Cược tự-động
Cược Turbo
các lệnh cược gần nhất
 • Tất cả lệnh cược
 • Người cược nhiều
 • Giải độc-đắc
 • Thắng cuộc thi
Bảng chọn
sports
Sports
casino
Các lệnh đặt-cược
esports
Esports
Chat